Веќе од
£145.00 GBP
Месечно
£50.00 Конфигурирање на провизија
Dedi 200
SuperMicro MicroCloud Nodes
E3-1231 v3
Веќе од
£220.00 GBP
Месечно
£50.00 Конфигурирање на провизија
Dedi 410
Dell Enterprise R410
2x Quad Core Xeon X55xx
Веќе од
£425.00 GBP
Месечно
£50.00 Конфигурирање на провизија
SM-620