Dedi 200

Sadəcə..
£145.00 GBP/mo
£50.00 quraşdırma haqqı

SuperMicro MicroCloud Nodes
E3-1231 v3

Dedi 410

Sadəcə..
£220.00 GBP/mo
£50.00 quraşdırma haqqı

Dell Enterprise R410
2x Quad Core Xeon X55xx

SM-620

Sadəcə..
£425.00 GBP/mo
£50.00 quraşdırma haqqı