פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sql, .zip, .html, .plain, .ics, .csv, .txt, .plain, .eml, .msg, .something

ביטול